บริษัท japananatravel จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการบริการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น (Japan Land Operator) สำหรับบริษัทนำเที่ยว (Travel Agent) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน เป็นกันเอง สมเหตุสมผล และมีความหลากหลายของทุกเส้นทางท่องเที่ยว ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรการท่องเที่ยวชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น อาทิ สายการบิน โรงแรม บริษัทรถเช่า ร้านอาหาร สมาคมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องในทุกภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น พร้อมคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับลูกค้าคนสำคัญของทุกท่าน

ชื่อบริษัท บริษัท จาปานานา ทราเวล จำกัด
วันที่ก่อตั้ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ใบอนุญาตเลขที่ 11/6115
ประเภทธุรกิจ JAPAN LAND OPERATION
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 12A ห้อง 06A
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-637-8118
โทรสาร 02-637-8116
E-mail japananatravel@gmail.com